7. simpozij Emobility Spirit
Dovolim, da SPIRIT uporablja dobljene podatke za obveščanje o svojih dejavnostih in analitiko v skladu s politiko varstva zasebnosti. /
I authorize the use of the entered data for the purpose of conducting informing me on the email and analytich by the SPIRIT in accordance with the privacy policy.