Govorci

 Robert Dominko

Robert Dominko

Naslov predavanja: Razvoj prihodnjih generacij akumulatorjev

V predavanju bodo na kratko predstavljene trenutne smernice razvoja sodobnih akumultorskih tehnologij, njihove lastnosti in potencialne izboljšave. Trenutno na trgu prevladujejo Li-ionski akumulatorji, vendar je pričakovati v naslednjih nekaj letih prihod tudi drugih tehnologij, kot so litijevi akumulatorji na osnovi trdnega elektrolita, natrijevi akumulatorji in žveplovi akumulatorji. Še bolj v prihodnosti pa lahko pričakujemo tudi druge izvedbe na osnovi magnezija ali katerih podobnih konceptov. Obenem pa bodo akumulatorji dobilvali tudi druge funkcionalnosti, ki jih bodo omogočile daljšo življensko dobo, izboljšano kvaliteto in večjo zanesljivost.

CV:
Robert Dominko je znanstveni svetnik na Kemijskem inštitutu in izredni profesor na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Njegovo raziskovalno področje se prepleta s področji znanosti o materialih in elektrokemije, s poudarkom na razvoju materialov in sistemov za sodobne akumulatorje. Koordiniral je dva evropska projekta na temo razvoja Li-S akumulatorjev, in ima tesno sodelovanje z industrijo v Evropi in tudi širše, pri čemer je potrebno izpostaviti dolgoročno sodelovanje s podjetjem HONDA. Njegov trenutni raziskovalni interes so akumulatorji na osnovi magnezija in degradacija na medfaznih površinah. Objavil je več kot 130 recenziranih člankov (h indeks 49). Dobil je več nacionalnih nagrad in priznanj, med drugim tudi najvišje državno priznanje Zoisova nagrada za vrhunske dosežke v znanosti. Je namestnik direktorja Alistore ERI (http://alistore.eu/), član konzorcija baterijske iniciative Battery 2030+ in član Slovenske inženirske akademije.

 Olivier

Prince Albert II of Monaco Foundation

In June 2006, HSH Prince Albert II of Monaco decided to establish his Foundation to address our planet’s alarming environmental situation. The Prince Albert II of Monaco Foundation is dedicated to the protection of the environment and the promotion of sustainable development on a global scale.
The Foundation supports initiatives of public and private organizations, in the fields of research and studies, technological innovation and socially aware practices.
The Foundation supports projects in three main geographical zones and focuses its efforts focus on three main areas.

3 priority areas
• The Mediterranean basin, due to the geographic position of the Principality of Monaco.
• The Polar Regions, as privileged indicators of climate change evolutions.
• The Least Developed Countries (as defined by the United Nations official list), such as the countries in Sahelian Africa, which are severely impacted by the effects of climate change, the loss of biodiversity and water shortage

3 principal domains of action
• To limit the effects of climate change and promote renewable energies
• To safeguard biodiversity
• To manage water resources and combat desertification

The Foundation’s mission statement
• To establish partnerships in order to carry out projects and implement concrete activities in our priority action areas.
• To raise both the public’s and the authorities’ awareness of the impact of human activities on the natural environment and to encourage more environmentally friendly behaviour.
• To promote and encourage outstanding initiatives and innovative solutions by awarding prizes and grants.

Olivier Wenden, was a ppointed in October 2019 as Vice-President & CEO of the Prince Albert II of
Monaco Foundation, he has previously served as Executive Director for 5 years. Launched in 2006
by HSH the Prince of Monaco, in order to act against the environmental dangers threatening our
planet and making populations vulnerable, the Foundation focuses its efforts on three principal
domains of action – climate change and renewable energies, biodiversity and water resources – and
funds initiatives in the fields of research and studies, technological innovation and socially aware
practices. Its programs are mainly focused on three priority areas – the Mediterranean Basin, the
Polar Regions and the Least Developed Countries.
He actively participated in the international development of the Foundation and the definition of its
fundraising strategy, while strengthening the network of partners. Before joining the Prince Albert
II of Monaco Foundation, he worked for the Parliament of Monaco as chief of staff and international
affairs and communication advisor (2007-2013). He also served as chargé de mission for the Minister
of Foreign Affairs and Cooperation of Monaco (2013-2014). He graduated from Sciences Po
Bordeaux with honours and has a Master 2 Degree in international projects management (Sorbonne
Nouvelle, University of Paris).

 Ivan

IVAN KRAJINOVIĆ

A physicist as a manager in automotive company leading Simulations department in Rimac Automobili. Finished Master in Physics at Faculty of Science, University of Zagreb, Croatia. Continuation of education as PhD student in the field of numerical simulations at the University of Leoben, Austria. After completing PhD, I had a period of industrial experience in electronics company. Started working at Rimac Automobili more than two years ago. In Rimac Automobili, I organized Simulations department in Components Engineering Division. Our work is focused on mechanical integrity, thermal stability and system performances of different components of electric powertrain like motors, inverters and battery packs.

 stancic - photo

Zoran Stančič

Zoran Stančič – novi vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji

Evropska komisija je za vodjo Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji imenovala Zorana Stančiča, ki je vodenje prevzel 1. januarja 2016.

Zoran Stančič se je Evropski komisiji pridružil leta 2004 kot namestnik generalnega direktorja Generalnega direktorata za raziskave (GD RTD). Od leta 2009 je opravljal enako funkcijo v Generalnem direktoratu za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo (GD CNECT).

Med letoma 2000 in 2004 je bil državni sekretar za znanost na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport RS. Pred tem je delal kot namestnik direktorja Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), uveljavil pa se je tudi kot viden raziskovalec. Predaval je na več fakultetah Univerze v Ljubljani, kot profesor in raziskovalec pa gostoval na Sorboni v Parizu, Univerzi v Trstu, Bostonski Univerzi in Univerzi v Readingu v Združenem kraljestvu. Poklicno pot je začel kot mladi raziskovalec na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Zoran Stančičnew Head of the European Commission Representation in Slovenia

Zoran Stančič has been appointed as Head of the European Commission Representation in Ljubljana. He took up office on 1 January 2016.

Mr Stančič joined the European Commission in 2004 as Deputy Director-General for Research (DG RTD). In 2009 he moved to the same position at the Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology.

From 2000 until 2004 Mr Stančič served as the Slovenian State Secretary for Science in the Ministry for Education, Science and Sport. Before moving to the Ministry, he held the position of the Deputy Director of the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. Moreover, he made his name as a prominent researcher. He taught at several Faculties of the University of Ljubljana and worked as visiting Professor or researcher at the Sorbonne University in Paris, University of Trieste (Italy), Boston University (USA) and University of Reading (UK). He started his academic career as a researcher at the Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana.

 HK_L8809

Zoran Stančič

Boštjan Okorn

Boštjan Okorn na Zvezi potrošnikov Slovenije sicer skrbi za primerjalno testiranje, a močno je vpleten tudi v strokovno svetovanje s področja mobilnosti in trajnosti. Kot novinar področje avtomobilizma pokriva od leta 1993, zdaj pa sodeluje v strokovni skupini Evropske potrošniške organizacije (BEUC) za mobilnost, varnost in trajnost, pri organizaciji ANEC, ki zastopa evropske potrošnike pri standardizaciji, pa vodi delovno skupino za trajnost ter je član delovne skupine za promet in mobilnost. Pri svojem delu se posebej posveča tehtanju koristi novih tehnologij za potrošnike, upoštevajoč širšo sliko pa le redko postavlja eno rešitev nad drugo.